Predavanje o lubadarju

Predavanje o lubadarju

Z Zavoda za gozdove Slovenije (območna enota Ljubljana, okraj Logatec) sta v okviru enournega predavanja učencem predmetne stopnje strokovnjaka g. Borut Debevc in g. Mitja Trebec predstavila majhno žuželko, ki lahko v primeru prenaseljenosti povzroči veliko škodo v naših gozdovih, tj. lubadar, ki se je po zadnjem žledolomu l. 2014 prekomerno namnožil in povzročil gospodarsko škodo tudi v žirovskih gozdovih. V petek, 7. 4., smo zato v OŠ Žiri organizirali predavanje – kratko predstavitev, ki odlično sovpada z našimi projekti Erasmus+ I Feel Wood – For Good, Žiri živimo zeleno in Živim vrednote. (več …)

Kmalu nova mobilnost – Wadern, Nemčija

Tokrat bodo štirje učenci in dve učiteljici obiskali šolo Hochwaldgimnasium v Nemčiji, ki bo od 30. 3. do 6. 4. 2017 gostila sočasno dva dogodka: izmenjava učencev in koordinatorski sestanek za učitelje. Več kmalu …

Predstavitve nekaterih podjetij v Žireh

Učenci so v novembru in decembru raziskovali obrti in podjetja v Žireh. Pripravili so različne predstavitve, ki so jih zapisali v slovenskem in angleškem jeziku. Podjetja, ki jih učenci predstavljajo so:

  • Kovaštvo Gladek,
  • Mizarstvo Primož Artač,
  • Lesko Žiri, d. o. o.,
  • Jernej les,
  • Lesko,
  • ŽustAL, d. o. o.,
  • Mizarstvo Andrej Trček,
  • Slaščičarna Magušar,
  • Alu Trček (Mitja Trček),
  • Spirall (Irma Kopač).

Kot vidite, učenci ne raziskujejo le lesne industrije in z njo povezanih storitev v Žireh, ampak posegajo tudi na druga področja razvitega podjetništva ter tako razmišljajo o poslovnih možnostih.

Predavanje o lesu

28. 9. 2016 je bilo na Biotehniški fakulteti na Oddelku za lesarstvo v Ljubljani organizirano predavanje oziroma seminar z vsebinsko dispozicijo, na katerega so bili vabljeni predvsem učitelji tehnike in tehnologije, vabili pa so člani učiteljskega društva Naša zemlja, ki se v šolskem letu 2016/17 osredotoči na naravno surovino – les.

Trije predavatelji so izvedli naslednja predavanja:

1. Les – dobrina za današnji čas (prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo): Les je bil skozi stoletja sopotnik človeka, kar je še zlasti veljalo za naše prednike. Tako kot je bil dragocen nekoč, postaja pomemben v današnjem času, ko se soočamo z onesnaževanjem okolja in s podnebnimi spremembami. Les – dobrina za današnji čas. Zakaj? Nekaj odgovorov smo dobili na seminarju: les kot del narave, vloga pragozda, uporaba lesa in njegova vloga v okolju ….

2. Drevesa pod skorjo (doc. dr. Maks Merela, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo): Predstavljenih je bilo nekaj splošnih dejstev o drevesih (definicija, zanimiva drevesa, starost dreves itd.). V nadaljevanju je sledila definicija lesa, osnove o zgradbi lesa (listavci, iglavci – makroskopsko in mikroskopsko). Sledil je opis lesa v smislu tekstur in barv, zaključil pa je s kratkim pregledom najrazličnejših vrst uporabe lesa.

3. Uporaba lesa (izredni prof. dr. Sergej Medved, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo): Predstavil je možne načine uporabe lesa za izdelavo različnih kompozitov in njihovo uporabo za različne izdelke oz. proizvode.

Vsekakor poučno predavanje, ki nas zopet spomni na pomembnost gozdov in lesa v našem življenju, hkrati pa tudi na njegovo neizkoriščenost na Slovenskem.

Zapisali: Maja Brezovar, Ina Čarić

Stran 1 od 3123