Predstavitve nekaterih podjetij v Žireh

Učenci so v novembru in decembru raziskovali obrti in podjetja v Žireh. Pripravili so različne predstavitve, ki so jih zapisali v slovenskem in angleškem jeziku. Podjetja, ki jih učenci predstavljajo so:

  • Kovaštvo Gladek,
  • Mizarstvo Primož Artač,
  • Lesko Žiri, d. o. o.,
  • Jernej les,
  • Lesko,
  • ŽustAL, d. o. o.,
  • Mizarstvo Andrej Trček,
  • Slaščičarna Magušar,
  • Alu Trček (Mitja Trček),
  • Spirall (Irma Kopač).

Kot vidite, učenci ne raziskujejo le lesne industrije in z njo povezanih storitev v Žireh, ampak posegajo tudi na druga področja razvitega podjetništva ter tako razmišljajo o poslovnih možnostih.