TD: Lesnopredelovalni obrat

Za konec smo prihranili enega izmed tehniških dni, in sicer smo si ogledali delovanje lokalnih lesnopredelovalnih obratov. Lastniki oziroma zaposleni so nam predstavili podjetje in njegovo delovanje.