Koordinatorski sestanek Poljska – 1. dan

Današnji dan je bil zelo aktiven in delaven. Na partnerski šoli Poljske smo ze zjutraj pričeli z delom. Da smo bili se učinkovitejši, smo se razdelili v dve skupini. Ena je spremljala in tudi aktivno sodelovala pri pouku. Poljska namreč spreminja šolski sistem, ki naj bi bil po novem podoben našemu. Osnovnošolsko izobraževanje bodo ločili od srednjega. Do sedaj je potekalo osnovno izobraževanje 10 let. Zanimivo se nam je zdelo to, da združujejo nekatere predmete skupaj. Tako na primer poljski in angleški oziroma poljski in nemški jezik poučujeta določeno uro na teden dve učiteljici hkrati (za oba predmeta). Ostale predmete, katerim smo prisostvovali, pa poučujejo po podobni metodologijah kot pri nas. Kombinirajo frontalni in individualni pristop. Razlagajo in razlago podkrepijo z eksperimenti in s praktičnimi primeri.

Druga skupina pa je sestavljala osnutek obsežnega zaključnega poročila projekta. To je zelo zahtevno in natančno delo. Je pogoj za zagotovitev zaključnega dela sredstev, ki so projektu namenjena. Potrebno je pregledati in ovrednotiti delo vsake partnerske šole posebej skladno s celotnim projektom. V kakšni meri so bili doseženi cilji, kakšne kompetence smo pridobili oziroma prispevali projektu sodelujoci učitelji in učenci. Porocilo zahteva tudi podroben potek celotnega projekta skozi vsa leta. Kje in kako je potekal, kako so bili organizirani transnacionalni/koordinatorski sestanki, mobilnosti in druge aktivnosti, ali se izvedbe le-teh razlikujejo od načrtovanih in če se, zakaj je do tega prišlo. (več …)